Úvod Povinně zveřejňované informace

Povinné informace dle zákona č. 106/1999

1. Úplný název povinného subjektu

Městská část Praha-Březiněves, U Parku 140/3,182 00 Praha

2. Důvod a způsob založení

Městská část hl. m. Prahy, všeobecná činnost veřejné správy, založeno 1. 1. 1981

3. Organizační struktura

3.1 Zastupitelstvo

Členové zastupitelstva MČ Praha-Březiněves:

 • Ing. David Albert
 • Ing. Jiří Haramul
 • Mgr. Zdenka Chaloupecká
 • Ing. Martin Javorník
 • Ing. Vladimír Jisl
 • Zdeněk Korint
 • Zdeňka Maděrová
 • Petr Petrášek
 • Mgr. Martin Převrátil
 • Ing. Jan Vocel
3.2 Úřad MČ Praha-Březiněves (organizační diagram)

 

3.3 Seznam organizací zřizovaných městskou částí

Mateřská škola Březiněves, příspěvková organizace
K Březince 459/3, Praha 8-Březiněves, 182 00
IČ: 725 48 223
e-mail: ms@brezineves.cz
web: skolka.brezineves.cz
telefon: +420 724 486 324, +420 266 316 316
zahájení činnosti: 1. 9. 2012
ředitelka školy: Mgr. Martina Štolcová

Sociální centrum Březiněves, příspěvková organizace
U Parku 140/4, Praha 8-Březiněves, 182 00
IČ: 066 75 034
e-mail: info@cssbrezineves.cz
web: www.cssbrezineves.cz
telefon: +420 778 008 777
zahájení činnosti: 11. 12. 2017
ředitel sociálního centra: Ing. Jiří Haramul

Jednotka SDH (JPO III)
U Parku 140/4, Praha 8-Březiněves, 182 00
e-mail: info@hasicibrezineves.cz
web: http://www.hasicibrezineves.cz/
telefon (non-stop): +420 777 290 177
velitel JSDH: Petr Petrášek

4. Kontaktní spojení

4.1 Poštovní adresa

Městská část Praha-Březiněves, U Parku 140/3, 182 00 Praha 8-Březiněves

4.2 Adresa úřadovny

Městská část Praha-Březiněves, U Parku 140/3, 182 00 Praha 8-Březiněves

4.3 Úřední hodiny

Úřední hodiny pro veřejnost:

 • PO        13.00 – 18.00
 • ST        13.00 – 18.00

Podatelna:

 • PO        13.00 – 18.00
 • ÚT        08.00 – 12.00
 • ST        13.00 – 18.00
 • ČT        08.00 – 12.00
 • PÁ        08.00 – 12.00
4.4 Telefonní čísla

+420 283 910 263 - Úřad, referentky státní správy a samosprávy

+420 283 910 264 - Tajemnice úřadu

+420 283 911 645 - Účetní

4.5 Číslo faxu

+420 283 910 264

4.6 Adresa internetové stránky

http://www.brezineves.cz

4.7 Adresa e-podatelny

info@brezineves.cz

4.8 Další elektronické adresy

kancelář: martina.vilimkova@brezineves.cz

účetní: michaela.koukolickova@brezineves.cz

datová schránka: atzaqa2

4.9 Kontakty na zaměstnance Úřadu MČ Praha-Březiněves
Martina Vilímková

tajemnice úřadu

martina.vilimkova@brezineves.cz, +420 283 910 264 

Lenka Ludvíková – Bortlová

referentka státní správy a samosprávy

lenka.ludvikova@brezineves.cz, +420 283 910 263 

Anna Koudelková

referentka státní správy a samosprávy

anna.koudelkova@brezineves.cz, +420 283 910 263 

Michaela Koukolíčková

účetní

michaela.koukolickova@brezineves.cz, +420 283 911 645

Zdeňka Maděrová

kronikářka

zdena.m@seznam.cz

5. Případné platby

číslo účtu 502057998/6000, PPF Banka a.s.

6. IČ

00240109

7. DIČ

CZ00240109

8. Dokumenty

8.1. Seznam hlavních dokumentů
8.2. Rozpočet MČ

9. Žádosti o informace

Žádosti o informace lze podávat čtyřmi způsoby:

 • osobně v kanceláři Úřadu MČ Praha-Březiněves během úředních hodin (viz výše)
 • telefonicky během úředních hodin na telefonním čísle +420 283 910 263
 • zasláním e-mailem v běžné používaných formátech na adresu info@brezineves.cz
 • zasláním prostřednictvím datové schránky v běžně používaných formátech; identifikátor datové stránky: atzaqa2

10. Příjem žádostí a dalších podání

Podat žádost či stížnost, předložil návrh, podnět či jiné dožádání lze na adrese Městská část Praha-Březiněves, Úřad městské části, U Parku 140/3, 182 00 Praha 8-Březiněves, a to osobně v úředních hodinách na podatelně, poštou, elektronický na e-mailové adrese podatelny info@brezineves.cz nebo datovou schránkou s identifikátorem atzaqa2.

Více o možnostech podání a podporovaných formátech na stránce Podatelna.

11. Opravné prostředky

Kancelář Úřadu MČ Praha-Březiněves, případně elektronicky. Lhůtu upravuje zákon 106/99 Sb.

12. Formuláře

MČ Praha-Březiněves poskytuje na adrese úřadu v úředních dnech následující formuláře: 

 • Přihlášení k trvalému pobytu
 • Žádost o přidělení bytu
 • Čestné prohlášení k místnímu poplatku ze psů pro poživatele důchodu
 • Ohlášení vzniku poplatkové povinnosti - přihlášení psa
 • Zánik poplatkové povinnosti - odhlášení psa
 • Žádost o příspěvek a potvrzení organizátora
 • Ohlášení akce
 • Ohlášení užívání veřejného prostranství
 • Žádost o povolení kácení dřevin
 • Přihláška čtenáře knihovny
 • Přihláška do TJ Březiněves

Většina formulářů je k dispozici v elektronické podobě zde, další můžete získat na internetových stránkách www.form.cz

13. Návody na řešení nejrůznějších životních situací

Na webové stránce Potřebuji vyřídit... jsou k dispozici návody na řešení nejběžnějších životních situací:

 • Přihlášení k trvalému pobytu
 • Místní poplatek za rekreační pobyt
 • Přihlášení k poplatku za psa
 • Vidimace a legalizace
 • Vydání rybářského lístku

Další návody jsou dostupné na Portálu veřejné správy.

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy
 • zákon 298/2008 Sb.
 • zákon 131/2000 Sb. o hl. městě Praze
 • zákon 106/1999 Sb.
 • zákon č. 61/2006 Sb. o přístupu k informacím

K nahlédnutí na podatelně MČ Praha-Březiněves a dále na stránkách Ministerstva vnitra, které v souladu s ust. § 12 zákona  č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů.

14.2 Vydané právní předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

MČ Prtaha-Březiněves nepožaduje úhradu nákladů za poskytnutí informací.

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

K poskytování informací ÚMČ Praha-Březiněves nejsou potřeba žádné vzory licenčních smluv. 

16.2 Výhradní licence

V současné době nejsou MČ Praha-Březiněves poskytnuty žádné výhradní licence podle §14a odst.4 zákona 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17. Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb.

18. Informace o zpracování osobních údajů

Úřad měststké části provádí následující zpracování osobních údajů, které mu ukládá zvláštní zákon:

 • Evidenci obyvatel s údaji o jménech, příjmeních, bydlišti, rodných číslech, osobním stavu, číslech občanských průkazů
 • Adresní a identifikační údaje žadatele o ověření podpisu, nebo listiny
 • Evidenci nájemníků bytových, nebytových prostor a pozemků
 • Evidenci daní a poplatků
 • Agendu k zajištění voleb (vydávání voličských průkazů, evidenci členů volebních komisí, seznam voličů)
 • Agendu k poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Personální a mzdovou agendu
 • Evidenci čtenářů obecní knihovny

19. Rejstříky