Úvod Rybáři

Samostatné sdružení rybářů Praha 8 - Březiněves

O sdružení

Samostatné rybářské sdružení bylo založeno 19. července 2001. Na ustavující schůzi byly schváleny stanovy a rybářský řád. Ten koresponduje s řádem celosvazovým, je jen mírně upraven s ohledem na velikost násady ryb, jejího druhového složení a podmínek rybolovu. Členská základna se pohybuje kolem 30 osob, z toho asi třetinu tvoří dětí a mládež. Vzhledem k malé ploše našeho rybníku (asi 0,3 ha) je omezena možnost ponechání si ulovené ryby na jeden kus v minimální velikosti 50 cm za jeden kalendářní týden. Členové této frekvence lovu pro maso však ani zdaleka nedosahují, jde především o zábavu a přínos k ochraně přírody a využití volného času dětí a ostatních členů sdružení. 

Každým rokem probíhá v květnu soutěž v rybolovu, která je organizována pro všechny občany obce, kteří si chtějí vyzkoušet svou šikovnost. Podmínkou členství ve sdružení je mimo jiné odpracování brigádnických hodin na našem rybníku. Rybáři pravidelně sekají trávu v areálu, uklízejí hráze, čistí odpadové strouhy, sekají led, krmí ryby. Pravidelně jsou organizovány výlety členů sdružení do jiných rybářských revírů.

S výsledky činnosti jsou členové každoročně seznámeni na únorové výroční členské schůzi. V jejím rámci jsou přijímáni noví členové, je aktualizována členská základna a jsou vydány povolenky k rybolovu. Výtěžek z nich je věnován především na nákup krmení a pohonných hmot pro sekání a údržbu areálu.

Kontaktní osoba

Jaroslav Fiala

výbor RS Březiněves


Plán práce na rok 2018

Hlavním úkolem sdružení pro rok 2018 je stabilizace členské základny, ochrana životního prostředí a zlepšení a údržba prostor souvisejících s rybářským revírem. Bude opět obnovena údržba areálu spočívající v sekání ledu v zimních měsících, dokrmování rybí násady a v letních měsících úpravě okolí rybníka. 
Ze společenské činnosti bude opět organizování rybářských závodů pro děti a dospělé a jako každoročně budou plánovány i poznávací zájezdy do jiných rybářských lokalit.
Pro rok 2018 je připraven následující kalendář akcí: 

 • leden   -  sekání ledu, dokrmování - kontaktování operativně dle potřeby
 • únor     -  sekání ledu, dokrmování - kontaktování operativně dle potřeby
 • březen - duben -  nákup nové rybí násady
 • 14. duben  -  sobota - brigáda – úklid areálu od 8,30 hod.
 • 12. květen  -  sobota - brigáda – úklid areálu, příprava  rybářských závodů  od 8,30 hod
 • 26. květen  -  sobota - rybářské závody, zahájení 8,00 hod
 • 8. – 10. červen - neděle - uspořádání rybářského zájezdu – místo a termín bude upřesněn na vývěsce 
 • 14. červenec   -  údržba areálu a zeleně - termín od 8,30 hod 
 • 15. září -  sobota - rybářské závody, zahájení 8,00hod  
 • říjen -   brigáda - úklid areálu, termín bude upřesněn na vývěsce
 • listopad    -  činnost bude upřesněna podle podmínek včetně stanovení termínu
 • prosinec   -  sekání ledu, dokrmování dle rozpisu
Na členy sdružení rybářů je kladen zodpovědnější přístup na dohled rybníka dle možností i v nočních hodinách.  

Důležité dokumenty ke stažení: